Legal remedies in labour proceedings


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: CANSU KORKMAZ

Supervisor: Ali Cengiz Köseoğlu

Abstract:

İş Mahkemeleri Kanunu'nda, iş yargılamasına ilişkin sınırlı düzenlemeler mevcuttur. Sınırlı düzenlemelerden biri de, kanun yollarına ilişkin hükümlerdir. İş Mahkemeleri Kanunu'ndaki kanun yollarına ilişkin boşluklar, 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu ile doldurulmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, 01.10.2011 tarihinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, kanun yollarına ilişkin yeni düzenlemeler içermektedir. Kanun yolu, yanlış olan kararın değiştirilmesini, yeniden incelenmesini amaçlayan, davanın taraflarına tanınmış bir hukukî yoldur. Bu çalışmada, kanun yollarına ilişkin düzenlemelerin, iş yargılamasındaki özelliklerini ve sınırlarını tespit etmek temel bakış açımızdır.