Üretim programı değişiklik nedenlerinin stoğa bağlı para üzerindeki etkileri ve büyük ölçekli bir firma üzerinde uygulama / The effects of the change reasons of production program on inventory cost and its practising on a large scaled company


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Eskisehir Osmangazi University, Otomotiv, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: HASAN DEMİRCİOĞLU

Consultant: Cevahir Uzkurt

Abstract:

İşletmeler verimliliklerini artırmak için üretim esnasında oluşan aksaklıkların giderilmesi için üretim planlarını ve programlarını değiştirirler. Üretim programındaki değişikliklerin stokdaki malzeme maliyetini önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı üretim programı değişiklik nedenleri ile stoğa bağlı paradaki sapma ilişkisini araştırmaktır. Yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan üretim programı değişiklik nedenleri ile stoğa bağlı paradaki sapma arasındaki ilişkiler tek tek analiz edilmiştir. Bu ilişkiyi incelemek amacıyla büyük ölçekli bir firmanın son dört yıllık, aylık üretim verileri kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda görülmüştür ki; pazardaki değişiklik ve yeniden planlama kaynaklı olarak yapılan üretim programı değişiklikleri stoğa bağlı paradaki sapmayı olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.