Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Signal Space Diversity


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Yildirim Beyazit University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: English

Student: MURAT CAN KARAKOÇ

Supervisor: Serdar Özyurt

Abstract:

İnsanlar ses, görüntü ve veri transferi için daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duymaktadır. Dikgen Frekans bölmeli çoklama paralel veri transferini sağlayarak veri gönderim hızını artırmakta, gard bant kullanmamak ve üst üste çakışan kanallar aracılığıyla spektral verim sağlamakta ve frekans seçici kanallara karşı gösterdiği başarım sayesinde artan ihtiyaçları giderme konusunda iyi bir alternatif olmaktadır. İki verici antenli Alamouti uzay zaman blok kodlama (space time block code, STBC) yapısı verici sistemin kanal durum bilgisine (channel state information, CSI) sahip olmadan iki sıralı çeşitliliğe sahip olmasını sağlamaktadır. Alamouti STBC yapsı iki zaman anında iki veri gönderek veri hızının aynı kalmasını sağlamaktadır. İşaret uzayı çeşitlemesi (signal space diversity, SSD) fazladan bir enerji ve bant genişliği kullanmadan başarım iyileşmesine neden olmaktadır. Günümüzde SSD fiziksel katmanda güvenlik amacıylada kullanılması konusunda çalışılmaktadır. Bu çalışmada OFDM, Alamouti STBC ve SSD birleştirilmiştir. Frekans seçici sönümlemeli kanal OFDM kullanarak düz sönümlemeli kanal haline getirilmiştir. Bu üç konseptin birleştirilmesi sonucu teorik ve benzetim sonuçları doğrulanmış ve verilmiştir