Analysing 27 May Coup in Accordance with Elite Theories


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ÖMER FARUK DANIŞ

Supervisor: Hatem Ete

Abstract:

Bu tezde 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbe seçkin kuramları doğrultusunda incelenmiştir. Ana sorunsal olarak, yönetici seçkinler bağlamında bürokratik, askeri ve siyasal seçkinlerin askeri darbe ve darbe sonrası gelişmelerden nasıl etkilendiği ele alınmıştır. Çalışmada bürokratik, siyasal ve askeri seçkinlerden oluşan yönetici seçkinlerin; seçkinleşme süreci, temel eğilimleri, iktidar ilişkileri içerisindeki konumları ile askeri darbenin bu zümreler üzerindeki etkileri ele alınmıştır. DP'nin siyasal iktidarı elde ettiği yıl olan 1950 yılından hemen önce başlayan yönetici seçkinler bloğunun çözülme sürecinin DP'nin eylemleriyle hızlandığı, askeri darbe sonrasında ise dağılmaya dönüştüğü iddia edilmiştir. Askeri darbe sonrasında bürokrat ve siyasal seçkinlerin konumları zayıflarken askeri seçkinler siyasal sistem içerisinde güçlü bir pozisyon elde etmişlerdir. Bu durum askeri yönetim ve darbe sonrasında yürürlüğe konulan anayasanın seçkin zümreler üzerindeki etkileri ilişkilendirilmiştir