Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küçük Ama Güçlü: Lenf Nodu Metastazı Yapan Tiroid Papiller Mikrokarsinomları.

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 19 - 23 May 2021

Papillary thyroid microcarcinomas that metastasize to lymph nodes

23rd European Congress of Endocrinology, Prag, Czech Republic, 22 - 26 May 2021, vol.73

Medüller tiroid kanseri ayırıcı tanısında tiroid amiloidozu: vaka sunumu

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2018 Sustainable Development

Thyroid malignancy risk in different clinical thyroid diseases

39th Annual Meetingof the EuropeanThyroid Association 3-6 Sept 2016 Eur Thyroid J Vol. 5, Suppl. 1, 2016 P2-05-02sayfa 135-136, 3 - 06 September 2016

Primer Hiperparatiroidisi Olan Hastalarda Parathormonun Postural Değişimi.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Gebelikte enoxaparin kullanan bir hastada patolojik kırıklarla seyreden postpartum osteoporoz

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 April 2012

Kolon karsinomu ve kolon polbi olan hastalarda tiroid patolojilerinin görülme sıklığı

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011

Gestasyonel tirotoksikozu olan gebelerde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011 Sustainable Development

Primer hiperparatiroidili hastalarda glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011

Sitolojik değerlendirmede hurthle hücreleri bulunan nodüllerde malignite oranı

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

Tip 1 diabetes mellitus hastalarında tiroid hastalıkları

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010 Sustainable Development

Tiroid malignitesi ile tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişki

31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 16 October 2008

Metrics

Publication

74

Citation (Scopus)

24

H-Index (Scopus)

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals