Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Sektörel Kredi Talebinin Dinamikleri

Bankacılar Dergisi, vol.31, no.115, pp.3-37, 2020 (Other Refereed National Journals)

LONG-TERM NATURAL GAS CONTRACTS AND ECONOMIC PERFORMANCE: A HISTORICAL DECOMPOSITION ANALYSIS FOR TURKEY

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.55, no.4, pp.2434-2461, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞ YAŞAMINDA BİR RİSK: MOBBİNG ÜZERİNE MİNÖR BİR İNCELEME

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.3, pp.107-121, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ENGELLİ BİREYLERİN ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNU: DESTEKLER, EKSİKLİKLER

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.3, pp.179-191, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İKTİSAT POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE TEK PARTİ DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA SOSYAL POLİTİKA HEDEFLERİ (1923-1939)

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.3, pp.4-36, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL CİNSİYET POLİTİKALARINA AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARININ YANSIMALARI

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.4-29, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANKARA-KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: 2015-2019 DÖNEMİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.228-254, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ SORUNLAR BAĞLAMINDA COVİD-19 PANDEMİSİNİN KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.84-112, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE MİKRO BİR ANALİZ

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.110-123, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ YABANCILARIN KAYITDIŞI İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.4-23, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ticaret Savaşları: Liberal Ekonomik Yapı NereyeGidiyor?

Kamu’xx da Sosyal Politika, no.39, pp.38-46, 2019 (Other Refereed National Journals)

‘The Causal Relationship between Energy Consuption and GDP İN Oman

Journal of Administrative and Economic Sciences Quassim University, vol.12, no.1, pp.15-29, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği

Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.10, no.2, pp.69-95, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Son Çeyrek Türkiye Ekonomisi

TEZKOMB, pp.19-20, 2017 (Other Refereed National Journals)

New Energy Eco Politics Shale Gas Evoluation

ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.23-34, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Birincil Enerji Kullanımı Üretimi ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GSYİH Arasındaki İlişki

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.1-25, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The importance of nuclear energy for Turkey s sustainable development

Economic and Environmental Studies, vol.11, no.3, pp.249-263, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Energy as an integration tool for the EU and the role of Turkey

Economic and Environmental Studies, vol.11, no.3, pp.265-278, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Correlation Between Financial Liberalization and Economic Growth Analysis on Turkey

Research Journal of Economics, Business and ICT, vol.1, no.1, pp.42-47, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrasya Ekonomik Entegrasyonu ve Enerji Yönetimi

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011 Sustainable Development

The Importance of Nuclear Energy as part of Turkey s sustainable Development Objective

Eleventh International Conference Current Issues of Sustainable Development - Governance and Institutional Change, Opole, Poland, 10 - 12 April 2011

Hydro Energy and Its Advantages for Turkey An Example of Eastern Black Sea Basin

Eleventh International Conference Current Issues of Sustainable Development - Governance and Institutional Change, Opole, Poland, 10 - 12 April 2011

Structural Union in Gas Markets and Reforms between EU and Turkey in a Process of Membership of EU

Eleventh International Conference Current Issues of Sustainable Development - Governance and Institutional Change, Opole, Poland, 10 - 12 April 2011

Role of Turkey in the Energy Supply of EU Costs and Benefits Analysis

International Conference on Eurasian Economies, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2011, pp.289-294

Security of Gas Supply The Role of Turkey EU and Russia

Globalization, Energy and Environment, Varşova, Poland, 29 - 30 May 2008

Regulation of State and Regulatory Institutions Turkey

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, pp.183-184

Regulation of Natural Gas Markets in World and Turkey Evidence From Konya Natural Gas Application

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, pp.262

Inflation Targeting Policy as a Monetary Policy Instrument in Developing Countries

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, pp.13

Books & Book Chapters

GLOBALIZATION AND PUBLIC-PRIVATE COOPERATION: A CASE of TURKEY

in: NEW TRENDS IN THE WORLD ECONOMY IN THE 21ST CENTURY, Ramazan Sayar, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.87-103, 2020

Yeni Uluslararası Ticaret Rejimi

in: DİSİPLİNLERARASI POLİTİKA VİZYONU VE STRATEJİLER 2020, İbrahim Demir, Editor, Iksad Publications, Gaziantep, pp.331-339, 2020

Policy Implementations regarding Energy Union in the Single European Market and the Position of Turkey as an Energy Hub

in: The Growth-Oriented Economic Policy of the EU, Angelo Santagostino, Burçak Müge Vural, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.97-122, 2020

ENERJİ JEOPOLİTİĞİ

in: ENERJİ EKONOMİSİ - POLİTİKAPİYASA VE DÜZENLEME, Erdal Tanas Karagöl, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.25-41, 2019

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA

in: SOSYAL POLİTİKA Teori, Politika ve Uygulamalar, Erdal Tanas Karagöl, Abdulkadir Develi, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.227-245, 2019

KENTLEŞME VE SOSYAL POLİTİKA

in: , SOSYAL POLİTİKA Teori, Politika ve Uygulamalar, Erdal Tanas Karöl, Abdulkadir DEVELİ, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.205-227, 2019

TİCARET SAVAŞLARININ GÖLGESİNDE TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ: NEDENLERİ, İÇERİĞİ VE YÖNTEMİ

in: Ticaret ve Kur Savaşları Küresel Ekonomik Politiğe Yansımaları, Murat Çetinkaya, Gönül Muratoğlu, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.335-373, 2019

Network Industries in the European Single Market

in: The Single European Market and Trade Policy, Angelo Santagostino, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.142-153, 2017

Doğudan Batıya Enerji Yolu ve Türkiye'nin Stratejik Önemi

in: Medeniyetler Güzergâhı İpekyolu nun Yeniden Doğuşu, Mehmet Bulut, Editor, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, pp.233-250, 2014

Osmanlı Devletinde Enerji

in: Medeniyetler Güzergâhı İpek Yolu nun Yeniden Doğuşu, Mehmet Bulut, Editor, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.171-181, 2014

Energy Economics

Peter Lang GmbH, Frankfurt, 2012

Increasing Energy Demand of the EU and Turkey’s Role in SupplyingEnergy to the EU: Analyzing the Mutual Costs and Benefits

in: Energy Economics, Abdülkadir Develi, Selahattin Kaynak, Editor, Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, pp.39-50, 2012

Energy Security of the EU: Turkey and Russia

in: Energy Economics, Abdulkadir Develi, Selahattin Kaynak, Editor, Peter Lang GmbHInternationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, pp.51-64, 2012

Dış Ticarete Giriş

Efil Yayınevi, Ankara, 2011