Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Fatih Üniversitesi, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Avrupa Birliği için entegrasyon aracı olarak enerji ve Türkiye’xxnin rolü

  Selçuk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  Regülasyon ve düzenleyici konular: Konya doğal gaz örneği

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English