Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten E.Coli izolatlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, cilt.10, sa.3, ss.384-387, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penile Anthropometry of Healthy Turkish Children Aged One to Twenty-Four Months

Ankara Medical Journal, cilt.19, sa.1, ss.164-169, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyede Aşılamada Güncel Sorunlar

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.48, sa.4, ss.190-192, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of medico-legal cases in the pediatric emergency department

Turkish Journal of Pediatric Disease, cilt.10, sa.4, ss.237-240, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profile of suicide attempts in adolescents demographic features, reasons and risk factors

Turkish Journal of Pediatric Disease, cilt.10, sa.3, ss.177-181, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdrar yolu Enfeksiyonuna sekonder psödohipoaldosteronizm

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.114-118, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polispleninin eşlik ettiği situs anomalileri: Üç olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.18, sa.2, ss.125-130, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolestatik karaciğer hastalığının nadir bir sebebi: Jeune Sendromu

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.18, sa.1, ss.45-48, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Servikal bronkojenik kist: Çocuklarda persistan pnömoninin nadir bir nedeni

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.17, sa.4, ss.304-308, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case of symptomatic aberrant right subclavian artery

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.184-188, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cornelia de Lange Sendromu: İki olgu

Yeni Tıp Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.118-120, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spondilokostal dizostoz:Bir olgu

Yeni Tıp Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.222-224, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hiperpigmentasyon ile başvuran bir Vitamin B12 eksikliği olgusu

Yeni Tıp Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.234-236, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3-Hidroksi-3-Metilglutaril-CoA liyaz eksikliği: Bir olgu

Yeni Tıp Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.180-182, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Obez Çocuklarda D Vitamin Düzeyinin İnsülin Direnci ve Hepatosteatoz ile Korelasyon

ULUSLARARASI KATILIMLI ÇOCUK HASTALIKLARI AKADEMİSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2018

Emzirmede Hangi Pozisyon Daha Etkin?

61.Milli Pediatri Kongresi,16.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Kasım 2017

Post Partum Depresyon ve Emzirmeye Etkisi

61.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,16.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Kasım 2017

Kistik Fibrozisli İnfantlarda Pseudo-Bartter Sendromu

51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2007

Kronik Öksürüğün Madir Bir Nedeni:Scimitar Sendromu

56.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2012

Tirozinemi Tip 1 ve Splenomegali Birlikteliği

51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2007

Omenn Sendromlu Bir Olgu

51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2007

Progressif Familyal İntrahepatik Kolestazlı Bir Olgu

51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2007

İnfantil Malign Osteopetrozis: Olgu Sunumu

3.ULUDAĞ KIŞ PEDİATRİ KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 18 Kasım - 21 Şubat 2007

Persistan Stridor ile Başvuran Servikal Hamartom Olgusu

3.ULUDAĞ KIŞ PEDİATRİ KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 18 - 21 Şubat 2007

Konjenital Klor Diyaresi: Olgu sunumu

50.Milli Pediatri Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Cilt 2 Ara KısımIII-Sosyal Pediatri-Bölüm Editörü

Bütüncül Tıp Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi, Aydın ÇİFCİ, Adem ÖZKARA, Serkan TURSUN, Bulut DEMİREL, Murat KEKİLLİ, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.1895-1930, 2019

Çevreye Bağlı Akciğer hastalıkları

Harrison İç Hastalıkları Cep Kitabı, Aydın ÇİFCİ,Bulut DEMİREL,Sema AVCI,Şadiye Visal BUTURAK, Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.715-718, 2019

Fiziksel İstismar

Çocuk İstismarı ve İhmali, Betül Ulukol, Sevgi Başkan, Dr. Pınar UranBetül Ulukol, Sevgi Başkan, Dr. Pınar Uran, Editör, Punto Ajans, Ankara, ss.33-40, 2019

Türkiye’de Çocuk Çağı Aşı Uygulamaları

Güncel Çocuk Sağlığı Hastalıkları Çalışmaları I, YAKINCI CENGİZ, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.173-187, 2019

Bebeklerde ve Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi

Bütüncül Tıp Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi, Aydın ÇİFCİ, Adem ÖZKARA, Serkan TURSUN, Bulut DEMİREL, Murat KEKİLLİ, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.1922-1924, 2019