Education Information

Education Information

  • 2015 - Continues Doctorate

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar, Turkey

Dissertations

  • 2013 Postgraduate

    Arapça ve Türkçe Yazılı Çeviri Etkinliklerinde Ortaya Çıkan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

    Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences