Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2016 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

 • 1995 - 2002 Doktora

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr), Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  İslam Hukuku açısından mali piyasa ve mali piyasa araçları

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr)

 • 1995 Yüksek Lisans

  İslam Hukukunda kıymetli evrak, kambiyo senetleri, hisse senedi ve borsa

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

 • C1 İleri Arapça