Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Undergraduate

  Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

 • 1995 - 2002 Doctorate

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr), Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Basıc Islamıc Scıences, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  İslam Hukuku açısından mali piyasa ve mali piyasa araçları

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr)

 • 1995 Postgraduate

  İslam Hukukunda kıymetli evrak, kambiyo senetleri, hisse senedi ve borsa

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

 • C1 Advanced Arabic