Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Unusual Cause of Myelopathy Ochronotic Spondyloarthropathy With Positive HLA B27

AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION, cilt.96, sa.11, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Periferik Sinirler ve Kasların Anatomi ve Fizyolojisi

Elektrodiagnosis Elektromiyografi Uyandırılmış Potansiyeller Elektrornsefelografi, Akyüz G, Yağcı İ, Editör, Ankara Güneş Kitabevi, ss.7-16, 2017