Education Information

Education Information

  • 2013 - 2016 Postgraduate

    Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Turkey

Dissertations

  • 2016 Postgraduate

    Sosyal yardımlar ve hizmetler bağlamında sosyal politikaların yerelleşmesi

    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)