Assoc. Prof. YELİZ ŞANLI ATAY


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

İdare Hukuku


Research Areas: Law

Metrics

Publication

25

Project

8

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2004 - 2011

2004 - 2011

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Dr), Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

1993 - 1999

1993 - 1999

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Dr)

2004

2004

Postgraduate

Küreselleşme Sürecinde İnsan Hakları: Sığınma Hakkı Sustainable Development

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)

Research Areas

Law

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Institute of Public Administration for Turkey and The Middle East

2004 - 2012

2004 - 2012

Research Assistant

Institute of Public Administration for Turkey and The Middle East, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Afetler ve İdarenin Hukuki Sorumluluğu

ŞANLI ATAY Y.

International Disaster and Resilience Congress, 26 - 28 June 2019

2019

2019

Devletin Kural Koyma Yetkisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

ŞANLI ATAY Y.

Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu, 17 - 18 May 2019

2018

2018

Merkez-Yerel İlişkilerinde Güncel Gelişmeler: Yerel Yönetimlerin Organları Üzerindeki Vesayet Yetkisi

ŞANLI ATAY Y.

Uluslararası Yerel Yönetimler, Demokrasi ve izmir Sempozyumu, 15 - 17 November 2018

2018

2018

İdarenin Hukuki Sorumluluğu

Şanlı Atay Y.

Hukuk Sisteminde Tazminat ve Mesuliyet Kuralları Çalıştayı, Nevşehir, Turkey, 26 October 2018

2013

2013

Enerji Sektörü ve Kamu Hizmeti

ŞANLI ATAY Y.

Enerjide Kamu Hizmeti ve Özelleştirme Çalıştayı, Turkey, 19 January 2013

2012

2012

Kadının Soyadına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Düşündürdükleri

ŞANLI ATAY Y.

Uluslararası Kadın Konferansı, Kadın Olmak Farkındalık ve Özgürleşme, 9 - 11 May 2012 Sustainable Development

2009

2009

Elektrik Hizmeti Kamu Hizmetidir

ŞANLI ATAY Y.

Türkiye VI. Enerji Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 December 2009

2006

2006

“Sığınma Hakkı: İnsan Olmanın Soyut Çıplaklığı”

ŞANLI ATAY Y.

İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, Turkey, 14 - 15 December 2006

Books & Book Chapters

2021

2021

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin Hukuki Rejimi

Şanlı Atay Y.

Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2021

2018

2018

Afet Risklerinin Azaltılmasında Katılım

ŞANLI ATAY Y.

in: AFET RİSK AZALTMA POLİTİKALARI, Aslı Akay, Emrah Pekkan, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.38-64, 2018

2017

2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Afet Yönetimi Sistemi İçindeki Yeri, Görev ve Sorumlulukları

ŞANLI ATAY Y., Ütük U.

in: AFET YÖNETİMİ-II, Bülent Özmen, Editor, AçıkÖğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, pp.136-163, 2017

2013

2013

Korsika

ŞANLI ATAY Y.

in: KAMU YÖNETİMİ ÜLKE İNCELEMELERİ, Koray Karasu, Editor, İmge Kitabevi, Ankara, pp.135-143, 2013

Episodes in the Encyclopedia