Education Information

Education Information

  • 2012 - 2016 Postgraduate

    Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Turkey

Dissertations

  • 2016 Postgraduate

    Türkiye’xxde istihdam teşviklerinin kadın istihdamı üzerindeki etkileri: Nitel bir araştırma Sustainable Development

    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)