Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Rektörlerin pandemi sürecinde etkileşim aracı olarak sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2017 Postgraduate

  Bir demir çelik işletmesinin performansının çok kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirilmesi

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü