Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Seftolozan-Tazobaktama Direncin Prediksiyon Modeliyle Belirlenmesi Mümkün mü?

12. TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (EKMUD) BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2024

Hekimlerin Erişkin Risk Grubu Aşılaması Hakkındaki Bilgi,Tutum ve Davranışları

12. TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (EKMUD) BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2024

Semptomatik COVID-19 Enfeksiyonlarından Korunmada Aşıların Karşılaştırmalı Etkileri ve İlişkili Faktörler: HU-CoVaCS

11. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 May 2023, vol.12, pp.112-113

Parametrik Olmayan (Non-Parametrik) Testler

11. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 May 2023, vol.12, pp.40

Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerindeki İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonların Coğrafi Analizi

11. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 May 2023, vol.12, pp.87

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dokuz Valanlı HPV Aşısı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

11. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 May 2023, vol.12, pp.164-165

Ülkemizde Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Programının Değerlendirilmesi: 15 Yılın Ardından

10. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022, vol.11, pp.74-75

Örnekler İle Salgın İnceleme

10. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022, vol.11, pp.26

Evaluation of infection prevention, and control core components after 15 years of a nationwide programme

32nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), LİZBON, Portugal, 23 - 26 April 2022

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Görevli Sağlık Çalışanlarından Koronavirüs Hastalığı-2019 için Test Edilenlerin Özellikleri

9. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Uluslararası Bilimsel Platformu, ÇEVRİMİÇİ, Turkey, 20 - 23 May 2021, vol.10, pp.60

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Görevli Koronavirüs Hastalığı-2019 Gelişmiş Sağlık Personelinde İlişkili Faktörler

9. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Uluslararası Bilimsel Platformu, ÇEVRİMİÇİ, Turkey, 20 - 23 May 2021, vol.10, pp.59

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hekimlerinin Hastanelerdeki COVID-19 Pandemi Yönetimindeki Rolleri

9. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Uluslararası Bilimsel Platformu, ÇEVRİMİÇİ, Turkey, 20 - 23 May 2021, vol.10, pp.91-92

COVID-19 Hastalarında Akut Faz Antikor Yanıtının ve Nötralizan Antikor Titresine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

9. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Uluslararası Bilimsel Platformu, ÇEVRİMİÇİ, Turkey, 20 - 23 May 2021, vol.10, pp.65-66

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Altıncı Sınıf Öğrencilerinin İnfluenza Aşısı ile İlgili Bilgileri, Aşılanma Durumu ve İlişkili Faktörler

8. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Bilimsel Kongresi, ÇEVRİMİÇİ, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, pp.55-56

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Altıncı Sınıf Öğrencilerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Temel Bilgileri ve Bilgi Kaynakları

8. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Bilimsel Kongresi, ÇEVRİMİÇİ, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, pp.63-64

OXA-48 Karbapenemaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında Çeşitli Antibiyotik Kombinasyonlarının Etkililiği

7. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Uluslararası Bilimsel Platformu, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.37-38

Farklı Klonlardaki Karbapenem-Dirençli Acinetobacter baumanii Suşlarında Kolistin Bazlı Kombinasyonların Etkinliği

7. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.22

Eritema Migrans ile Başvuran İki Lyme Olgusu

7. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.209

Hastanemizde İzole Edilen Anaerob Bakterilerin Neden Olduğu Enfeksiyonlar: Dört Yıllık Değerlendirme

7. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.83

Akkiz İmmünyetmezliği Olan Bir Hastada Gelişen Nörosfiliz Olgusu

6. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, vol.5, pp.102

Serebral Toksoplazmoz İle Başvuran HIV Olgusu

6. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, vol.5, pp.106

Kolistin Kullanımı Sırasında Gelişebilecek Nörotoksik Yan Etkilere Dikkat!

6. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, vol.5, pp.151-152

Sel Felaketi Yaşanan Bölgeden Başvuran Bir Hastada Gelişen Leptospiroz Olgusu

6. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, vol.5, pp.76

Kandida Türleri İle Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının Özelliklerinin Değerlendirilmesi

6. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, vol.5, pp.59-60

Ağır Bir Listeria Rombensefaliti Olgusunda Linezolid ve Deksametazon Tedavi Deneyimi

5. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 05 April 2015, pp.553

İnsan Isırığı Sonrasında Gelişen ve Ekstremite Ampütasyonuna Neden Olan Streptokokal Nekrotizan Fasiit

5. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 05 April 2015, pp.187

A Case of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Complicated with Acute Pancreatitis

6th EURASIA Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014, pp.611

Independent Risk Factors for Mortality in Critically Ill Patients

6th EURASIA Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014, pp.426

Independent Risk Factors for Mortality in Critically Ill Patient

The 6th EURASIA Congress of Infectious Diseases, 24 September - 27 April 2014

Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Medikal-Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi

5. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.247-248

Acute hepatitis A Concomitant With Graves' Disease

5th EURASIA Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013, pp.249

Books & Book Chapters

Afetlerde Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri

in: Doğal Afetlerde Görülen Enfeksiyonlar, Şencan İrfan, Yetkin Meltem Arzu, Işıkgöz Taşbakan Meltem, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.73-84, 2023

ENFEKSİYON HASTALIKLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ

in: İÇ HASTALIKLARI, İLİÇİN GÜRLER, BİBEROĞLU KADİR, SÜLEYMANLAR GÜLTEKİN, ÜNAL SERHAT, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.2775-2783, 2023

Covid-19 Verilerinin Epidemiyolojik Analizi ve Tıbbi Etkiler

in: Pandemi Dünü, Bugünü, Yarını, ÜNÜVAR NECDET, Editor, Kadim Yayınları, Ankara, pp.11-30, 2021

COVID-19 Pandemisi: Epidemiyolojik Veriler

in: COVID-19 Pandemisi, Buzgan Turan, Güner Rahmet, Editor, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, pp.43-51, 2021

Metrics

Publication

71

Citation (Scopus)

49

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals