Education Information

Education Information

 • 2020 - 2024 Undergraduate

  Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Yönetimi, Turkey

 • 2018 - 2023 Doctorate

  Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2020 - 2022 Associate Degree

  Anadolu University, Açıköğretim Fakültesi, Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü (Aöf), Turkey

 • 2019 - 2021 Post Doctorate of Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2013 - 2018 Expertise In Medicine

  University Of Health Sciences, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Turkey

 • 2006 - 2012 Undergraduate

  Baskent University, Faculty of Medicine, Tıp Doktorluğu, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Hastanelerin COVİD-19 pandemi yönetiminde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının rolü

  Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2017 Expertise In Medicine

  Farklı klonlara ait karbapenem dirençli acinetobacter baumannii suşlarında kolistin ile meropenem, sulbaktam, minosiklin, disodyum fosfomisin ve vankomisin kombinasyonlarında sinerjik etki olup olmadığının dama tahtası yöntemiyle araştırılması

  University Of Health Sciences

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2024Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

  Education Management and Planning , Hacettepe University Lifelong Learning Center

 • 2019Deney Hayvanları Kullanım A Kategorisi Sertifikası

  Health&Medicine , Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • 2017Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi

  Health&Medicine , Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği