Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cluttering and Speech-Language Pathology Undergraduate Students: Educational Demands, Self-Confidence, and Willingness

11th World Congress on Stuttering and Cluttering (WSCO 2024), Texas, United States Of America, 16 - 18 May 2024

"It is an ax to my life": The qualitative frequency analysis of definition of stuttering in adults who stutter

11th World Congress on Stuttering and Cluttering (WSCO 2024), Texas, United States Of America, 16 - 18 May 2024

Ses ve Konuşma Sağlığı ve Bilişsel İşlevler

TIPTA SES VE KONUŞMA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 06 March 2024

Evaluation Of Speech And Language Development In Joubert Syndrome: A Case Report

Ankara Internatıonal Congress On Scıentıfıc Research-VII, 02 December 2022

Cluttering Terapisinde Çok Yönlü Yaklaşım: Olgu Sunumu

AYBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, Turkey, 8 - 09 December 2022

Parkinson Hastalığı Olan Erkek Bireylerde Ses Değerlendirmesi: Preliminer Sonuçlar

8. Uluslararası Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 24 December 2022

Dil ve Konuşma Terapistlerinin Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Deneyimlerini ve Düşüncelerinin İncelenmesi: Preliminer Sonuçlar

The 4th International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (DILET2022)., Turkey, 8 - 09 December 2022

Alzheimer Hastalığı Olan Bireylerin Bilişsel İletişim Becerilerinin İncelenmesi

XI. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Tarsus, Turkey, 7 - 10 October 2022, pp.89

Konuşma Bozukluğu Şikayeti ile Başvuran Vakada Yönlendirmenin Önemi

INHSC 2022- 1.International / 4. National Health Services Congress, 10 June 2022

Vokal Fold Nodüllü Pediatrik Bir Vakada İndirekt Ses Terapisinin Etkisi

I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Turkey, 09 December 2021

Afazide Teleterapi: Olgu Sunumu

I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Turkey, 09 December 2021

Okul Öncesi Kekemelikte Telepraktis: Olgu sunumu

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021

Telepractice In Preschool Stuttering: A Case Report

I. Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 15 - 17 December 2021

Desbuquois Sendromu’nda Dil Ve Konuşma Değerlendirmesi: Vaka Sunumu

II. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2020

DESBUQOİS SENDROMUNDA DİL Ve KONUŞMA DEĞERLENDİRMESİ: VAKA SUNUMU

2. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 06 March 2020

MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ:NADİR BİR DİSFAJİ NEDENİ

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2018

Parsiyel Trizomi 9 Sendromunda Odyolojik Bulgular: Olgu Sunumu

9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Turkey, 7 - 10 December 2017

Karatis Endarterektomi Sonrası Disfaji

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2018

Books & Book Chapters

Demansı Olan Bireylerde Görülen İletişim Bozuklukları

in: Demansı Olan Bireylerde Karşılaşılan Zorluklar ve Çok Yönlü Öneriler, Parlak Mümüne Merve, Bizpınar Munis Özlem, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.63-76, 2023

Demansı Olan Bireylerde İletişim Bozukluklarına Yönelik Öneriler

in: Demansı Olan Bireylerde Karşılaşılan Zorluklar ve Çok Yönlü Öneriler, Parlak Mümüne Merve, Bizpınar Munis Özlem, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.77-89, 2023

Yutma Fizyolojisi Ve Parkinson Hastalığında Yansımaları

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - III, Şahna E.Selamoğlu Z, Editor, Gece kitapevi, Ankara, pp.95-112, 2022 Creative Commons License

Cognitive Communication Disorders in Alzheimer's Disease

in: Current Debates on Health Sciences 4, Akkaya R.,Akkaya B., Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.239-250, 2022 Creative Commons License

Cognitive Communication Disorders in Alzheimer's Disease

in: Current Debates on Health Sciences 4, Akkaya Recep, Akkaya Birnur, Editor, Bilgin Kültür Sanat, pp.238-249, 2022

Pediatriden Geriatriye Ses Değişimi

in: Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar-I, Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha, Editor, Serüven, pp.115-131, 2022

İşitme Kayıplı Çocuklarda İletişim ve Bilişsel Fonksiyonlar

in: Güncel Odyoloji ve Dil Konuşma Bozuklukları Çalışmaları, Şenkal Özgül Akın, Editor, Akademisyen, pp.31-38, 2022

Diabetes Mellitusa Bağlı Ses Değişimi

in: Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar - III, Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha, Editor, Serüven, pp.261-271, 2022

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi ve Tanısal Özellikleri

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-I, Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha, Editor, Gece Kitaplığı, pp.243-256, 2022

Geriatrik Bireylerde Yutma Bozukluğu

in: Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar-III, Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha, Editor, Serüven, pp.11-28, 2022

Metrics

Publication

65

Citation (Scopus)

26

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

40

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals