Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kronik Otitte Mastoidektomi: Ne Zaman?

41.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 November 2019

Bilateral Septalı Konka Bülloza

40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2018

Maksiller Sinüste Ektopik Yerleşimli Üçüncü Molar Diş İçeren Dentijeröz Kist

40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2018

Tümör Benzeri Klinik Seyir” Maksiller Sinüs Mukoseli.

40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Kongres, Turkey, 7 - 11 November 2018

Temas Nokta Baş Ağrısı Nedeni Olarak Nadir Bir Orta Konka Varyasyonu: Bilateral Çift Orta Konka

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 April 2018

Konjenital Kolestatom Sonuçlarımız

13th international Meeting of OtorhinolaryngologyandHeadNeckSurgery, 5 - 07 April 2018

Tinnitusun Nadir Bir Nedeni: Temporomandibuler Eklemin Dış Kulak Yoluna Spontan Herniasyonu

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 5 - 07 April 2018

Konjenital Kolestatom Sonuçlarımız

13. ULUSLARARASI Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2018, pp.133

Burun tıkanıklığı şikayeti ile kliniğimize başvuran pankonka bülloza olgusu

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

Books & Book Chapters

Gürültünün İnsan Sağlığına İşitsel Olmayan Etkileri

in: Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları, Yılmaz Orhan - Yılmaz Nihat, Editor, US Akademi, İzmir, pp.179-186, 2022

Bakteriyel Rinosinüzitte Medikal Tedavi

in: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş - Boyun Cerrahisi, Can Koç, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.645-655, 2019