Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Confronting Islamic Thought with the Jewish and Christian Thoughts: The Example of Andalusia

Religion in the Modern World: Islam and Christianity, Ostroh, Ukraine, 24 - 25 April 2018

İslam Felsefi Düşüncesinin Endülüste Birlikte Yaşama Katkısı

Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü, Sevilla, Spain, 17 - 22 May 2017, pp.311-322

İslam Felsefi Düşüncesinin Endülüs’te Birlikte Yaşama Katkısı

3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Sevilla, Spain, 17 - 22 May 2017

Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Ahlakî Değerlerin Önemi

TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 16 - 18 October 2015

Hermetizm in Ş Sühreverdî nin Felsefesine Geçiş Yolu Olarak Harran 28 30 Nisan 2006 Şanlıurfa

I. Uluslar arası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28 - 30 April 2006, vol.2

Books & Book Chapters

HİKMET-İ- İŞRÂK/NUR METAFİZİĞİ

in: SÜHREVERDÎ, Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.7-45, 2023 Creative Commons License

Kötülük Problemi

in: İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, Müfit Selim Saruhan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.205-230, 2018

İşraki ve İbrani Düşünce

in: İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.499534, 2017

Felsefi Ekollerin Teşekkülü

in: İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.93-108, 2017

Hikmetü l İşrak

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2015

İŞRAKİLİK VE SÜHREVERDİ’NİN İŞRAK FELSEFESİNİN KAYNAKLARI

in: DOĞU DAN BATI YADÜŞÜNCENİN SERÜVENİENDÜLÜS VE FELSEFENİN İŞRAKÎLİ LEŞMESİ Ğİ, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.935-974, 2015

İslam Düşüncesinde Felsefi Ekoller

in: İslam Felsefesi Tarihi I, Bayram Ali Çatinkaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.77-98, 2012

Doğu ve Aydınlanma Felsefesi

in: İslam Felsefesi Tarihi II, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, pp.155-186, 2012

Episodes in the Encyclopedia

İŞRÂKÎLİK

TÜBITAK Yayınları, pp.297, 2021

Metrics

Publication

27

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

14

Open Access

1