Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2018 - Continues Assistant Professor

    Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler