Education Information

Education Information

  • 2018 - Continues Post Graduate

    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

  • 2013 - 2017 Under Graduate

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey