Assoc. Prof.NESLİHAN KARATAŞ DURMUŞ


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Mali Hukuk


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Tax Law

Metrics

Publication

41

Project

1

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

1978 Osmaniye doğumlu olan Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, 2000 yılında lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Fransa’ya gitmiştir. 2002-2004 yıllarında Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi’nde Vergi Hukuku yüksek lisansını tamamlamış ve 2004 yılında aynı Üniversite’de doktora eğitimine başlamış olup doktora tezini üstün başarı ve jürinin özel tebrikleri (la mention très honorable et les félicitations du jury) derecesi ile Aralık 2013’te tamamlamıştır.

Doktora eğitimi süresince uluslararası avukatlık şirketi ile uluslararası farklı şirketlerde çalışmış olan Karataş Durmuş, Haziran 2014’te Türkiye’ye dönerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

2014 -2019 yılları arasında YÖK Hukuk ve Mevzuat Komisyonu üyeliği yapmıştır. Mayıs 2018’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye adına Hâkim Adayı olarak önerilmiştir. 21.07.2019 tarih ve 2019-205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 22.07.2019 tarihli ve 904 sayılı Bakanlık Kararnamesi ile T.C. Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine atanmıştır.

Ulusal ve uluslararası birçok akademik çalışmaları (makale, kitap, kitap bölümü, editörlük, vs.) yanında, başta Birleşmiş Milletler (Cenevre) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT- Varşova) olmak üzere çeşitli yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarda seminerler vermiştir. TSE EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Tetkikçi Sertifikasına da sahip olan Karataş Durmuş evli ve iki çocuk annesidir.

Education Information

2004 - 2013

2004 - 2013

Doctorate

Universite Paris 1 Pantheon-Sorbone, France

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Universite Paris 1 Pantheon-Sorbone, France

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Gazi University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

French

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Tax Law

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi Baş Editörü

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi

2017 - 2019

2017 - 2019

Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Rektörlük Merkezi

2017 - 2019

2017 - 2019

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Rektörlük Merkezi

2016 - 2019

2016 - 2019

Editör/Doç. Dr.

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Non Academic Experience

2019 - 2022

2019 - 2022

Eğitim Müşaviri

Other, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği, Yurt Dışı İhtisas Birimi

Courses

Doctorate

Doctorate

Şirketlerin Vergilendirilmesi

Postgraduate

Postgraduate

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Articles Published in Other Journals

2022

2022

İDARE VE MÜKELLEF BAĞLAMINDA BELÇİKA VERGİ HUKUKUNDA VERGİ DENETİMİ

KARATAŞ DURMUŞ N.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no.2, pp.517-546, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Türk Ve Fransız Hukukunda Yemek Giderlerinin İndirimi

KARATAŞ DURMUŞ N.

Vergi Sorunları Dergisi, no.353, pp.144-152, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

TİCARİ SIRLARIN VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERGİ MAHREMİYETİ

KARATAŞ DURMUŞ N.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.8, no.31, pp.371-409, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

La Fonction Economique de l impôt

KARATAŞ DURMUŞ N.

Law and Justice Review, no.13, pp.63-78, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Spor Kulüplerinin Vergilendirilmesi

KARATAŞ DURMUŞ N.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.27, pp.245-278, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Türk ve Fransız Vergi Hukuku Kapsamında Mükelleflerin Korunması

KARATAŞ DURMUŞ N.

ERCIYES UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, no.48, pp.99-122, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI: FRANSA ÖRNEĞİ

KARATAŞ DURMUŞ N.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no.2016/1, pp.47-76, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Ticaret Kanunu Kapsamındaki Şirket Toplulukları Ve Bunların VergiHukuku Karşısındaki Durumları

Karataş Durmuş N.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, no.2015/2, pp.71-84, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2015

2015

Vergi Hukukunda İspat ve Delil

Karataş Durmuş N.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.20.YılaArmağanÖzelSayısı, pp.505-528, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2015

2015

L abus De Droit Dans La Fiscalité De L entreprise ApprocheComparée France Turquie

Karataş Durmuş N.

LA REVUE DU TRESOR, no.3/4, pp.112-115, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2008

2008

Fransa ya Yatırımın Şekli ve Prosedürleri

KARATAŞ DURMUŞ N.

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, no.47-48, pp.37-52, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER VE 318 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNİN GETİRDİKLERİ

KARATAŞ DURMUŞ N.

4. Uluslararası Haliç Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Turkey, 4 - 05 August 2022, pp.146-147

2021

2021

Covid 19 Salgını Sürecinde Vergi Denetimi ve Mükellef Hakları

KARATAŞ DURMUŞ N.

7. ASOSCONGRESS Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 May 2021, pp.70-71

2019

2019

Kişisel Verilerin Korunması ve Vergi Mahremiyeti

KARATAŞ DURMUŞ N.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, Ankara, Turkey, 27 February 2019

2017

2017

Yeni Yöntem: İzaha Davet

KARATAŞ DURMUŞ N.

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017

2017

2017

Vergi Hukukunda Uzlaşma

KARATAŞ DURMUŞ N.

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017

2017

2017

Etiğin Teşviki Konulu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eylem Planı

KARATAŞ DURMUŞ N.

ULUSLARARASI KONFERANS YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ VE ETİĞİN TEŞVİKİ İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ, Ankara, Turkey, 18 - 19 October 2017

2017

2017

FRANSA HUKUK SİSTEMİNDE HUKUK ÖĞRENİMİ

KARATAŞ DURMUŞ N.

ULUSLARARASI“HUKUK ÖĞRENİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2017

2016

2016

Kadın ve Vergilendirme

KARATAŞ DURMUŞ N.

1st International Women’s Congress, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016

2016

2016

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Vergi Mahremiyetinin Değerlendirilmesi

KARATAŞ DURMUŞ N.

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

2016

2016

Demokratik Devlet ve Önemi Türkiye Örneği

KARATAŞ DURMUŞ N.

15 Temmuz – Demokrasiye Darbe Girişimi” Konferans, VARŞOVA, Poland, 23 September 2016

2015

2015

Fransız ve Türk Vergi Sisteminde Şirketlerin YapmışOldukları Giderlerin İndirilebilme Prensipleri

KARATAŞ DURMUŞ N.

V.GençVergiHukukçularıSempozyumu,GençHukukçular/YeniYaklaşımlar, Bursa, Turkey, 18 April 2015

2014

2014

Ticaret Kanunu Kapsamındaki Şirket Toplulukları Ve BunlarınVergi Hukuku Karşısındaki Durumları

KARATAŞ DURMUŞ N.

YBÜHukukFakültesi1.TicaretHukukuUluslararasıSempozyumu, Ankara, Turkey, 27 November 2014, pp.71-84

2015

2015

Türk ve Fransız Vergi Hukuku Kapsamında Mükelleflerin Korunması

KARATAŞ DURMUŞ N.

30.MaliyeSempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 24 May 2015

2011

2011

Echanges économique et commerciaux avec la Turquie Opportunité des affaires en Turquie et modalité partenariales

KARATAŞ DURMUŞ N.

Paris Creteil Üniversitesi-Licence Professionnelle Commerce option Echanges Internationaux, Paris, France, 28 January - 28 November 2011

2010

2010

Relation économique et commerciaux entre la France et Turquie Comment implanter en Turquie

KARATAŞ DURMUŞ N.

CGPME77-LESPRIMO-‐EXORTATEURS:se développer à l’international, Dammarie-­‐les-­‐Lys, France, 16 June 2010

2009

2009

Uluslararası İnsan Hakları

KARATAŞ DURMUŞ N.

BirleşmişMilletler-«JournéeInternationaldeDroitdel’Homme»• Questionsrelativesauxdroitsdel'hommedanslemondeglobal, cenevre, Switzerland, 10 December 2009 Sustainable Development

2008

2008

Les principes applicables à la déductibilité des charges en fiscalité des entreprises

KARATAŞ DURMUŞ N.

Paris1PantheonSorbonneÜniversitesi,KamuHukukuveVergiHukukuDoktoraEnstitüsü, Paris, France, 26 June 2008

Books & Book Chapters

2022

2022

Sosyal Ağ Temelli Gelirlerin Vergilendirilmesi: Türkiye-Fransa- Belçika Örneği

Karataş Durmuş N.

in: VEHAK VERGİDE GÜNCEL GELİŞMELER SERİSİ 1-2 KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU: SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ&VERGİ KANUNLARINA 7338 SAYILI KANUN'LA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER, Prof. Dr. Gülsen GüNEŞ,Prof. Dr. Esra EKMEKCİ ÇALICIOĞLU,Prof. Dr. Ateş OKTAR,Dr. Bumin DOĞRUSÖZ,Doç. Dr. Gamze GÜMÜŞKAYA, Editor, ON İLİ LEVHA YAYINCILIK A.Ş., İstanbul, pp.63-105, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Tax Advantages For (Partıcularly) Women In Tax Law

Karataş Durmuş N.

in: Prof. Dr. Rıza Ayhan'a Armağan, Özdamar Mehmet,Çağlar Hayrettin,Göktürk Kürşat,Can Mehmet Çelebi,Kaşak Esra,Gözüyeşil F. Fırat,Aytuğar Bilge,Erginbay Gözde Sena, Editor, Yetkin, Ankara, pp.2349-2370, 2022 Sustainable Development

2020

2020

Tax audit Reform in Turkey

KARATAŞ DURMUŞ N., ARITI İ.

in: Public Financial Management in Turkey: Progresses and Challenges, Akdemir Tekin, Kıral Halis, Editor, Springer Singapore, pp.39-59, 2020

2020

2020

Arabuluculuk Vergi Hukukunda Mümkün mü?

KARATAŞ DURMUŞ N.

in: Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan, Akkaya Mustafa, Müftüoğlu Zeynep, Acun Umut, Yalçın Can, Çankaya Yiğitcan, Editor, Atılım Üniversitesi Yayınları No: 63, Ankara, pp.243-278, 2020

2016

2016

Fransız ve Türk Vergi Sisteminde Sirketlerin YapmısOldukları Giderlerin İndirilebilme Prensipleri

KARATAŞ DURMUŞ N., MÜFTÜOĞLU HOŞ Z., MERT A., ÇELİK N. K. , DAĞ C., ÇAKIR E. U.

in: V.GençVergiHukukçularıSempozyumuGenç Hukukçular/Yeni Yaklaşımlar, , Editor, Ekin, Bursa, pp.156-168, 2016

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

First Editor

2016 - 2019

2016 - 2019

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

First EditorCongress and Symposium Activities

27 January 2022 - 27 January 2022

27 January 2022 - 27 January 2022

Kadın Emeğinin Hukuki ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi Paneli

Invited Speaker

Brussels-Belgium