General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji, Uygulamalı Sosyoloji