General Information

Institutional Information

Unit
İslami İlimler Fakültesi
Department
Temel islam Bilimleri
Program
Kelam ve itikadı islam Mezhepleri Tarihi