General Information

Institutional Information

Unit
İslami İlimler Fakültesi
Department
Temel islam Bilimleri
Program
Kur'An-ı Kerim Okuma ve Kıraat ilmi