Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anesthesia Management in a Spinal Muscular Atrophy Type 3: A Case Report

2.Uluslararası Katılımlı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu, Ankara, Turkey, 02 December 2022

Anesteziyologların Çocuk Hasta Grubundaki Analjezi Alışkanlıklarının Araştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Aralık 2015, Antalya, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Anesteziyologların el hijyeni ve eldiven kullanımı bilgilerinin ve kurallara uyumunun değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Aralık 2015, Antalya, Antalya, Turkey, 02 December 2015

Metrics

Publication

11

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

1